Design a site like this with WordPress.com
Ξεκινήστε

ΣΟΥ ΤΟ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΠΑΤΡΙΩΤΗ

Γράφει ο Άρης Ι. Τάτσης.

Τέλος Ιουλίου τέλειωσε η προθεσμία των αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών, στους νομούς που η διαδιασία αυτή δεν είχε ήδη ολοκληρωθεί (εντελώς ενδεικτικά https://www.ot.gr/2022/07/30/oikonomia/dasikoi-xartes-ekpneei-i-prothesmia-gia-tin-ypovoli-antirriseon/).

Το μόνο που μπορεί να γίνει πλέον είναι αίτηση για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος. Αν θέλετε να εντρυφήσετε στο θέμα, δείτε και τι σημαίνει πρόδηλο σφάλμα (https://www.ethnos.gr/greece/article/64230/triklopodiastoysdasikoysxartesapolathhthsdioikhshs). Τα πράγματα όμως είναι πολύ πιο απλά. Το λέει λέξη από μόνη της. Πρόδηλο είναι το σφάλμα που “βγάζει μάτι”. Καταλαβαίνετε λοιπόν καλά πως είναι απίστευτα δύσκολο να θεμελιωθεί δικαίωμα τέτιοιας αίτησης. Θα δείτε στη συνέχεια γιατί άφησαν τυπικά αυτή τη δυνατότητα.

Ο αναγνώστης που δεν έχει ασχοληθεί μέχρι σήμερα ευλόγως αναρωτιέται και τι σημαίνει που κυρώθηκε ο δασικός χάρτης. Ουσιαστικά το κράτος πήρε τα χωράφια, την περιουσία των πολιτών του.

Σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του νόμου 3889/2010:

4. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στις δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται για περιοχές του δασικού χάρτη που δεν περιλαμβάνονται στις δασικές εν γένει εκτάσεις.».

	Ειδικά για εκτάσεις που έχουν περιληφθεί στην ανάρτηση, για τις οποίες έχουν γίνει δεκτές αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων, αντί για το ανωτέρω πιστοποιητικό στο σχετικό συμβόλαιο προσαρτάται αντίγραφο της απόφασης αυτής με τον αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.) και με επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένων συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α., επί του οποίου ο συντάκτης βεβαιώνει ότι το ακίνητο είναι αυτό, ως προς το οποίο έχουν γίνει δεκτές οι υποβληθείσες αντιρρήσεις».
	Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του εκδότη του πιστοποιητικού, του οποίου το ύψος, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης και η διάθεση καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του παρόντος.

 5. Στις πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι, που αφορούν στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, υποχρεούνται να επισυνάπτουν τα πιστοποιητικά τής προηγουμένης παραγράφου και να μνημονεύουν το περιεχόμενό τους.
Για περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στον δασικό χάρτη επειδή δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A` 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου ή, αν δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης τοπογραφικού διαγράμματος, επί αποσπάσματος του δασικού χάρτη όπου απεικονίζεται το ακίνητο στο οποίο αφορά η συμβολαιογραφική πράξη και όπου εμφαίνονται οι συντεταγμένες των κορυφών του ακινήτου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να μνημονεύεται στις πράξεις που συντάσσονται από τους συμβολαιογράφους.
Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις των ανωτέρω παραγράφων.».

Πιο απλά αν το χωράφι σου το αναφέρει ο χάρτης ως δασικό δεν μπορείς να το πουλήσεις, να το δώσεις στο παιδί σου, να το βάλεις υποθήκη για να πάρεις δάνειο από την τράπεζα και τα σχετικά. Αυτά είναι τα εμπράγματα δικαιώματα που λέει ο νόμος. Για αρχή θα σε σταματήσει ο συμβολαιογράφος. Δεν υπάρχει η παραμικρή περίπτωση να παίξει κορώνα – γράμματα την άδειά του. Ή θα του πας όλα τα χαρτιά που λέει ο νόμος ή αλλιώς συμβόλαιο δε συντάσσει. Τόση πρεμούρα είχε ο νομοθέτης που και για την περίπτωση (μία στο δισεκατομμύριο) που κάποιος από εσάς θα μπορούσε να παρακάμψει τον έλεγχο του συμβολαιογράφου όρισε και νέο φύλακα του νόμου τον υποθηκοφύλακα ή τον προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου.

Κι αφού δεν μπορείς να το δώσεις ουσιαστικά σου το πήραν. Δε θα ασχοληθώ με τις άλλες συνέπειες, επιδοτήσεις, ΕΛΓΑ κλπ. Τις αντιλαμβάνεστε.

Κυρίως θέλω να προσέξετε την πονηριά. Το κράτος δε στέλνει τον αστυνομικό για να σας βγάλει από την περιουσία σας. Σας κοίμισε και θέλει να σας κρατήσει στον ύπνο. Ουσιαστικά όμως σας την πήρε την περιουσία.

Όσοι από εσάς δυσπιστούν καλά θα κάνουν να πάνε να ρωτήσουν στα Γιάννενα. “Άπει ρωτάν” έλεγαν οι αρχαίοι για το μαντείο της Δωδώνης. Ρωτήστε κι εσείς τους γιαννιώτες που τους πήραν την περιουσία και τώρα σιωπηρά τους επιτρέπουν να έχουν τη χρήση. Μέχρι πότε; Θα δείτε παρακάτω.

Πρόκειται για τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο. Οι εκτάσεις αυτές είναι τεράστιες. Για πολλές δεκαετίες το κράτος εμπράκτως αναγνώριζε την ιδιοκτησία των πολιτών, τη φορολογούσε δυσβάσταχτα με πάμπολους φόρους και ταυτόχρονα βάσει αυτής εισέπραττε και ευραπαϊκές επιδοτήσεις. Ακόμα και σήμερα, μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, συνεχίζει να εισπράττει ΕΝΦΙΑ. Ναι, ναι, ναι, όπως το διαβάζετε. Και σας τα πήρε και εισπράττει ΕΝΦΙΑ. Εκμεταλλεύεται την άγνοια του δυστυχούς συμπολίτη μας, ο οποίος κάκιστα πιστεύει ότι, αν συνεχίσει τον ίδιο χαβά, κάποια στιγμή θα το πάρει πίσω και γι’ αυτό δεν τροποποιεί τη φορολογική δήλωση Ε9. Κυριολεκτικά ελεεινή κρατική συμπεριφορά.

Εύλογες είναι η απορίες σας. Και γιατί να το κάνει αυτό το κράτος στους πολίτες του; Και τι θα τα κάνει αυτά τα χωράφια το κράτος, θα τα δώσει να βόσκουν οι γελάδες του Bill Gates, για να μην κλάνουν και καταστρέφεται το κλίμα (εντελώς ενδεικτικά https://sikionia.gr/2021/03/23/%CF%84%CE%B9-%CF%83%CF%87%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CF%86%CF%8D%CE%BA%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9/3840/);

Όχι βέβαια. Ο αρμόδιος του ΣΥΡΙΖΑ το αποκάλυψε στους γιαννιώτες όταν βριοσκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία στο νομό τους (τότε κυβερνούσαν αυτοί). Θέλουν να δώσουν τα χωράφια μας στους λαθρομετανάστες.

Το όνομα και οι αποδείξεις είναι στη διάθεσή μου. Προς το παρόν δεν σας το αποκαλύπτω για τους λόγους μου. Κρατήστε την “ούνα φάτσα ούνα ράτσα” συμπεριφορά μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, την οποία βεβαίως σας περιέγραψα και στο άρθρο “υπάρχει καρτέλ στο ρεύμα;” (https://aristatsis.wordpress.com/).

Εκεί έγραφα:

“Όλα ξεκίνησαν με τη θέσπιση αρχικώς του νόμου 4425/2016 (άρθρο 7) και ακολούθως του νόμου 4512/2018 (άρθρα 73-95), με τον οποίο ιδρύθηκε το χρηματιστήριο ενέργειας. Ξεκάθαρα το ίδρυσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ανέβαλε όμως την έναρξη της λειτουργίας του. Άρχισε να λειτουργεί το Νοέμβριο 2020. Ο Στάσσης της ΔΕΗ περίμενε λίγο και μας επέβαλε τη ληστρική ρήτρα αναπροσαρμογής από 5 Αυγούστου 2021.

Εκ της συστάσεώς του η λειτουργία του χρηματιστηρίου αυτού είναι προβληματική. Δεν προβλέπονται προθεσμιακές συναλλαγές και γι’ αυτό δεν έχει “βάθος” (https://www.sofokleousin.gr/ti-ftaiei-gia-to-panakrivo-reyma-o-rolos-tou-xrimatistiriou-energ). Οι περισσότεροι δεν είστε εξοικειωμένοι με τους τεχνικούς όρους των χρηματιστηρίων. Δε χρειάζεται να βασανιστείτε ούτε να πάρετε διδακτορικό στα χρηματιστήρια για να καταλάβετε τι συμβαίνει πραγματικά και επί της ουσίας.

Ο νομοθέτης που σχεδίασε το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν υποχρεωμένος να το ιδρύσει βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ακολούθησε τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ενέργειας. Απλώς τυχαίως και όλως συμπτωματικά ξέχασε να νομοθετήσει κάποιους μηχανισμούς που εξομαλύνουν τις τιμές. Πιο απλά το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας σχεδιάστηκε για να βγάζει τεχνητά εξωδφρενικά υψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Ας δούμε και τις λεπτομέρειες. Θα σας βοηθήσει και το ως άνω άρθρο του Ντινόπουλου. Θέλω να το καταλάβετε όλοι. Εκλαϊκεύω λοιπόν όσο δεν παίρνει άλλο κι ας χάσουμε και κάποιες λεπτομέρειες. Αυτό που έχει σημασία είναι ο μηχανισμός.

Όλοι οι παραγωγοί ρεύματος της χώρας βάζουν το ρεύμα σε έναν κεντρικό κουμπαρά, το χρηματιστήριο ενέργειας. Από εκεί το ρεύμα, μέσω είτε των ίδιων των παραγωγών είτε παρόχων που αποκλειστικά το εμπορεύονται, φτάνει στους καταναλωτές. Το κουμπί είναι στην είσοδο του ρεύματος στον κουμπαρά.

Ας υποθέσουμε ότι σήμερα η χώρα έχει ανάγκες 100 κιλοβατώρες. Πρώτη πουλάει (για την ακρίβεια προσφέρει τιμή χοντρικής) η ΔΕΗ το ρεύμα από τα υδροηλεκτρικά φράγματα. Ούτε άπειρο χώρο έχει για την αποταμίευση του νερού ούτε μπορεί να αποθηκεύσει το παραγόμενο ρεύμα. Αφού ως έξοδα έχει μόνο τη συντήρηση των εγκαταστάσεων των φραγμάτων, αναγκαστικά προσφέρει χαμηλή τιμή.

Ακολουθούν οι παραγωγοί με τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες. Τζάμπα είναι κι ο ήλιος κι ο αέρας. Ως έξοδα έχουν κυρίως την απόσβεση της επένδυσής τους. Προσφέρουν λοιπόν τιμή λίγο ακριβότερη.

Ακολουθεί η ΔΕΗ με τις λιγνιτικές μονάδες. Εξ όσων γνωρίζω η ΔΕΗ δεν πληρώνει τίποτα στο κράτος για τον λιγνίτη. Της παραχωρείται δωρεάν. Απλώς ο λιγνίτης είναι ορυκτό, οπότε η ΔΕΗ χρεώεται με τα “σκαφτικά” για την εξόρυξή του. Θα επανέλθουμε στο λιγνίτη.

Αν χρειαστεί (και καλά θα κάνετε να το θυμάστε για πολύ πολύ καιρό αυτό το “αν χρειαστεί”), αν δηλαδή χρησιμοποιηθεί όλο το ρεύμα που προσφέρουν οι προηγούμενοι παραγωγοί, μπαίνουν σε λειτουργία οι μονάδες που καίνε φυσικό αέριο (ο Μυτιληναίος και οι άλλοι). Η τιμή απείρως ακριβότερη και πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Εντελώς ανεξήγητα με αυτή την τελευταία τιμή πληρώνονται όλοι οι παραγωγοί. Αυτή είναι η περίφημη οριακή τιμή συστήματος (ΟΤΣ). Είναι πραγματικά εξωφρενικό. Επειδή βρέχει ο Θεός, φέγγει ο ήλιος και φυσομανάει ο αέρας (και “βαριούνται” να σκάψουν για κάρβουνο) κάποιοι αετονύχηδες μας χρέωναν και μας χρεώνουν ρεύμα σε τιμές μεταπολεμικής Ουκρανίας, ακόμη και πριν τον πόλεμο. Τόσο απλά.

Έτσι όμως εξηγούνται και οι “οικολογικές ευαισθησίες” του Στάσση της ΔΕΗ. Εντελώς ενδεικτικά ρίξτε μια ματιά στο δημοσίευμα (https://www.aftodioikisi.gr/oikonomia/dei-tora-epistrefei-sto-ligniti-gia-na-sygkratisei-tis-times/). Του βρωμούσε του οικολόγου Στάσση ο λιγνίτης, που τον έχει ουσιαστικά τζάμπα. Ταυτόχρονα βέβαια η ΔΕΗ θησαυρίζει γιατί πουλούσε και πουλάει το ρεύμα των υδροηλεκτρικών σε τιμές πολεμικού φυσικού αερίου. Σας φαίνεται τυχαίο; Ακόμη και σήμερα οι λιγνιτικές μονάδες δεν έχουν μπει σε πλήρη λειτουργία γιατί δυσκολεύονται να σκάψουν να εξορύξουν το λιγνίτη (https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/energeia/energiaki-krisi-i-dei-dromologi-afxisi-stin-paragogi-ligniti/). “Πότε ο Γιάννος δε μπορεί, πότε …” που λέει κι ο σοφός λαός μας.

Αυτές οι “οικολογικές ευαισθησίες” είναι εντελώς υποκριτικές και προσχηματικές όσο δε λαμβάνουν υπόψη τους την αδηφάγα ενεργειακά συμπεριφορά της Κίνας. Κυριολεκτικά πυροβολούμε τα πόδια μας από φόβο μην κλάσει ένα μυρμήγκι, την ώρα που ένα κοπάδι ελέφαντες έχουν κάνει όλο τον πλανήτη έναν τεράστιο βόθρο. Αυτή είναι η σύγκριση των μεγεθών. Στο θέμα αυτό θα επανέλθω. Σήμερα θέμα είναι το καρτέλ.

Κατά τη θέσπιση του ν. 4425/2016 υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας ήταν ο Παναγιώτης Σκουρλέτης. Κατά τη θέσπιση του ν. 4512/2018 ο Γιώργος Σταθάκης. Ο Σκουρλέτης είναι πτυχιούχος οικονομικών του πανεπιστημίου Πειραιώς (https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82). Ο Σταθάκης διετέλεσε καθηγητής οικονομίας στο πανεπιστήμιο Κρήτης. Γνώριζε δηλαδή άριστα από τη πρώτη στιγμή πώς θα λειτουργήσει ληστρικά το χρηματιστήριο ενέργειας που θεσμοθέτησε. Δυσκολεύομαι να αντιληφθώ πώς θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ο Σκουρλέτης ότι δήθεν δε γνώριζε παρότι είναι πτυχιούχος οικονομικών.

Ο Σταθάκης το Φλεβάρη του 2017 διαφήμιζε τα προσδοκώμενα οφέλη του χρηματιστηρίου ενέργειας για τον καταναλωτή (https://www.youtube.com/watch?v=sx8k0LtMz40). Φρόντισε όμως αυτά τα “οφέλη” να καθυστερήσουν. Τον Νοέμβριο 2018 ως αρμόδιος υπουργός δήλωνε ότι το χρηματιστήριο ενέργειας θα άρχιζε να λειτουργεί τον Ιούνιο 2019 (https://www.avgi.gr/arheio/291223_g-stathakis-hrimatistirio-energeias-tha-arhisei-na-leitoyrgei-ton-ioynio-toy-2019). Όλως περιέργως και συμπτωματικά τέλος Μάη 2019 με αφορμή μια διαχειρίσιμη ήττα στις ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές και ενώ δεν υπήρχε το παραμικρό πρόβλημα κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, ο Α. Τσίπρας παράτησε 3-4 υπολειπόμενους μήνες κυβερνητικής θητείας, προσφεύγοντας σε πρόωρες εκλογές που σε εκείνη τη συγκυρία γνώριζε ότι θα χάσει. Δε χρησιμοποίησε τους λίγους αυτούς μήνες για να προσπαθήσει να ανατρέψει την κατάσταση. Πολύ ενδιαφέρουσα σύμπτωση, δε νομίζετε; Ο Σταθάκης, λοιπόν, που ήταν μέσα στα πράγματα, ειδοποίησε τον Τσίπρα να αφήσει το χρηματιστήριο ενέργειας και τα “οφέλη” του για την επόμενη κυβέρνηση. Τόσο απλά. Μας έκανε όμως τη χάρη να αφήσει τεράστια ίχνη της κολοσσιαίας πολιτικής απάτης. Ας πρόσεχε”.

Σας είχα προειδοποιήσει με το άρθρο “κτηματολόγιο: καιρός να σοβαρευτείτε”. Δεν με ακούσατε, μείνατε στους καναπέδες σας. Τώρα ο Στύλιος σας τα πήρε τα δήθεν δασικά κι ετοιμάζεται να σας πάρει και τα υπόλοιπα με την κτηματογράφηση.

Πώς είπα; Ο Γιώργος Στύλιος. Βουλευτής Άρτας της ΝΔ, υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης αρμόδιος για το κτηματολόγιο από τον Γενάρη του 2021 και υφυπουργός Γεωργίας από τον Αύγουστο 2021.

Πρώτα κτηματολόγιο και μετά τα δασικά. Θέλετε κι άλλα; Θα τα έχετε.

Λόγω της βλακόφατσας ο Στύλιος περνάει σχεδόν απαρατήρητος. Γι’ αυτό νομίζει ότι θα τη βγάλει καθαρή. Πλανάται πλάνην οικτράν.

Βλάκας και βέβαια είναι. Και μάλιστα όπως θα δείτε παρακάτω και με περικεφαλαία. Δεν είναι όμως τόσο βλάκας, ώστε να μη γνωρίζει ότι το κράτος με αυτά τα τερτίπια παίρνει ιδιωτικές περιουσίες.

Απλώς παίρνει το παγκόσμιο βραβείο βλακείας μιας και δέχθηκε να έχει αυτά τα αξιώματα κατά το χρόνο που το κράτος λήστεψε και ληστεύει τους αρτινούς συμπολίτες του. Τώρα που ο κόσμος αντιλαμβάνεται τι έγινε και τι συνεχίζει να γίνεται που θα πάει να κρυφτεί; Την προδοσία πολλοί αγάπησαν, τον προδότη ουδείς.

Κάποιοι από εσάς θα παραπονεθούν ότι άργησα να σας ενημερώσω. Δεν έχετε δίκιο. Ουσιαστικά σας τα είπα όλα στο άρθρο για το κτηματολόγιο (δημοσιεύθηκε στο https://aristatsis.wordpress.com/ στις 29-6-2022).

Ήδη τότε έβλεπα κι αυτά που έρχονταν. Είχα τους λόγους μου να αφήσω τον Στύλιο να εκτεθεί ανεπανόρθωτα.

Κατάγομαι από την Άνω Πέτρα Άρτας. Το χωριό μας το αγόρασαν οι προπαπούδες μας από τον τσιφλικά Καραπάνο το 1890. Το δασαρχείο δεν τολμά να ισχυριστεί ότι οποιοδήποτε τμήμα της έκτασης είναι κρατικό. Απλά απαγορεύει να μοιραστούν τα δασικά τμήματα κι είναι τεράστιο ζήτημα τι είναι χωράφι και τι δάσος, από πότε και γιατί.

Βρήκα λοιπόν μια καταπληκτική νομική φόρμουλα ώστε και η έκταση να μοιραστεί και επίσημα στους κατοίκους, το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημά τους πάνω από 100 χρόνια, αλλά και να παρακαμφεί νόμιμα η διαδικασία των δασικών χαρτών.

Είναι λοιπόν δυνατό για τα ξεκάθαρα ιδιωτικά δάση να μοιρστούν αυτά από το δικαστήριο με μία αγωγή των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών τους, όσο πολλοί κκι αν είναι αυτοί. Αφού εκδοθεί η απόφαση που θα αναγνωρίζει ξεχωριστές ατομικές ιδιοκτησίες, είναι πανεύκολο να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία του δασικού κώδικα για την αλλαγή χρήσης του δήθεν δάσους σε αγρό. Αφού δηλαδή οι ιδιοκτήτες θα ήταν κατοχυρωμένοι με τη δικαστική απόφαση, ουσιαστικά να πουν στον δασάρχη Άρτας “πετάει ο γάιδαρος, πετάει”. “Το χωράφι μου με τις ελιές καλά κάνεις, κ. Δασάρχη, και το θεωρείς δάσος, είναι όμως νόμιμο να μου δώσεις άδεια να το κάνω λιοτόπι”.

Με τον τρόπο αυτό οι ανωπετρίτες κι όσοι άλλοι είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικού δάσους μπορούν να ξεφύγουν από τις κακοτοπιές του νόμου για τους δασικούς χάρτες. Ο νόμος αυτός ήταν πονηρά γραμμένος. Σου έδινε τη δυνατότητα να υποβάλεις τις αντιρρήσεις σου, πληρώνοντας στο κράτος το σχετικό παράβολο. Οι καλοθελητές σου έκλειναν το μάτι ότι θα δώσεις το παράβολο και θα το τακτοποιήσεις. Κάτι σαν τις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων. Έλα μου ντε που τέτοια πρόβλεψη δεν υπήρχε στο νόμο των δασικών χαρτών. Αν η παλιά αεροφωτογραφία δε σε συνέφερε, κυριολεκτικά η κατάσταση ήταν “πάρ’ το αυγό και κούρευ’ το”.

Τα είπα αυτά στον πρόεδρο της διαχειριστικής επιτροπής που έχουν οι ανωπετρίτες (περίπου 10 Ιουλίου 2022). Τον Ηλία Τσιούνη. Επειδή ήξερα πολύ καλά με ποιον έχω να κάνω φρόντισα να υπάρχει και αξιόπιστος αυτήκοος μάρτυρας. Ο Τσιούνης μου είπε ότι θα συγκαλούσε συνέλευση των χωριανών σύντομα.

Κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ότι με “δούλευε”. Αποφάσισα να μη δείξω τίποτα. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν να εκτεθεί ο Στύλιος, ο οποίος γνώριζα ότι κινεί τα νήματα.

Ο Τσιούνης φρόντισε να τα κάνει σαν τα μούτρα του. Ειδοποίησε όλους τους χωριανούς εκτός από εμένα. Νόμιζε ότι αν περνούσε η προθεσμία των δασικών χαρτών κάτι θα κατάφερνε. Μια τρύπα στο νερό έκανε. Η αγωγή που περιγράφω πιο πάνω μια χαρά ασκείται και σήμερα.

Το μόνο που κατάφερε ήταν να εκτεθεί ο ίδιος ανεπανόρθωτα και κυρίως να μας δώσει τη αδιάσειστη απόδειξη της ύπουλης δράσης του Στύλιου. Αν ο Στύλιος πράγματι νοιαζόταν για το δάσος και το περιβάλλον γιατί να νοιαστεί καν που ένας δικηγόρος θα προσπαθούσε να πείσει τους συγχωριανούς του να ασκήσουν μια αγωγή για να διασφαλίσουν την περιουσία που πάνω από έναν αιώνα το δασαρχείο Άρτας σταθερά αναγνώριζε εγγράφως ως ιδιωτική;

Ο Τσιούνης, εκτός της οικογενειακής του πολιτικής παράδοσης που βεβαίως είναι νεοδημοκρατική, κυρίως έχει πολύ συγκεκριμένα οικονομικά προβλήματα. Για πολύ συγκεκριμένους λόγους λοιπόν επέλεξε να γίνει το τσιράκι του Στύλιου που πούλησε τους συγχωριανούς του. Νόμισε ότι μπορεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό τους. Αφού μας αποκάλυψε περίτρανα το ρόλο του Στύλιου, νομίζω ότι του χρωστάμε σα δώρο μια στρουθοκάμηλο για να του θυμίζει τα χαΐρια του.

Πιο σημαντικό όμως είναι το “δια ταύτα”. Ο γέγονε, γέγονε. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα.

Πρώτα και πάνω απ’ όλα πρέπει να μετρήσετε το πρόβλημα. Πάτε στην ιστοεσελίδα https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension. Κάτω από το govgr έχει έναν μεγεθυντικό φακό. Τον πατάτε. Επιλέγετε ΚΑΕΚ. Όλα τα ακίνητα έχουν πλέον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου είτε βρίσκονται σε λειτουργούν κτηματολόγιο είτε είναι υπό κτηματογράφηση. Δε θα δυσκολευτείτε να τον βρείτε. Έτσι θα δείτε την κατάσταση του ακινήτου σας από πλευράς δασικών χαρτών. Αφού εντοπίσετε το ακίνητο, πατήστε το κουμπί υπόμνημα. Θα ανοίξει ένα άλλο παράθυρο όπου θα δείτε τις σχετικές διακρίσεις ΑΔ, ΑΑ, ΔΑ κλπ και τι σημαίνουν. Ακολούθως επιστρέψτε στο χάρτη και πατήστε το κουμπί i και μεταφέρετε το ποντίκι στο ακίνητό σας. Είναι πιθανό ένα τμήμα του να είναι “δασικό” κι άλλο χωράφι κλπ.

Δε φτάνει να δείτε τι συμβαίνει με την ατομική περιουσία σας. Για να αντιληφθείτε τι συμβαίνει πραγματικά κι επί της ουσίας θα πρέπει να μετρήσετε και την έκταση του φαινομένου στο επίπεδο του νομού σας. Δε θα χρειαστεί να μιλήσετε με πολλούς. Τότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή για να αναρωτηθείτε και τι θα τα κάνει όλα αυτά τα χωράφια το κράτος; Θα φέρει αλήθεια τα γελάδια του Bill Gates;

Τότε ρίξτε μια ματιά στο ν. 4939/2022 για τη λαθρομετανάστευση. Ψηφίστηκε Ιούνιο του 2022, δηλαδή καθώς είχαμε μπει στην τελική ευθεία της κρατικής ληστείας εις βάρος της περιουσίας μας. Με το νόμο αυτό οι λαθρομετάστες κάνοντας μια αίτηση ασύλου έχουν όλα τα δικαιώματα του έλληνα και καμία υποχρέωση από αυτές που έχουμε εμείς. Ταυτόχρονα απολαμβάνουν ιδιαίτερα προνμομιακή μεταχείριση. Ξέρετε κανέναν έλληνα με εγγυημένο επίδομα 400 ευρώ, στέγαση (http://greeknewsondemand.com/2022/06/23/1-054-837-87594-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89-%ce%b5%ce%b4%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%83-12-04-2022-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b5%ce%b5%cf%83/, http://greeknewsondemand.com/2022/09/08/%ce%ad%cf%84%cf%83%ce%b9-%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%80%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%bb%ce%b5%cf%86%cf%84%ce%ac-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bd/), φαγητό, ένδυση (αυτή μέσω των ΜΚΟ) και δωρεάν υγειονομική ασφάλιση (αναρωτηθείτε πόσο σας κοστίζει η ασφαλιστική ικανότητα του ΕΦΚΑ, όσοι βεβαίως τη διαθέτετε, πχ στους συνταξιούχους κοστίζει 6% της σύνταξης); Με πρόχειρους υπολογισμούς λοιπόν κάθε λαθρομετανάστης μας κοστίζει τουλάχιστον 1000 ευρώ το μήνα. Και με λίγο σκόντο 10.000 ευρώ το χρόνο.

Μπορείτε λοιπόν κάθε φορά που βλέπετε στις ειδήσεις κι άλλους “κατατρεγμένους” να έχουν έχουν έρθει να βγαίνετε στο μπαλκόνι, στην ταράτσα ή την αυλή σας και να πανηγυρίζετε που μόλις σας ήρθαν νέα δεκαχίλιαρα. Απλώς δεν είναι να τα εισπράξετε, αλλά να τα πληρώσετε.

Κάποιοι πονηρούληδες ήδη σκέφτηκαν ότι αυτά τα χρήματα δε βγαίνουν απ’ την τσέπη μας, αλλά είναι ευρωπαϊκά. Βλακείες εθελοτυφλούντων. Στην ευρωπαϊκή ένωση όλα τα κράτη και εισφέρουν και λαμβάνουν από τον προϋπολογισμό βάσει σταθερού ποσοστού των φορολογικών εσόδων τους. Απλώς κάποια δίνουν περισσότερα από όσα παίρνουν και το αντίστροφο. Τα σχετικά ποσοστά όμως έχουν ρυθμιστεί από τις ευρωπαϊκές συνθήκες κι είναι σταθερά. Μπορούν να αλλάξουν μόνο με τροποποίηησ των συνθηκών. Κι αυτό δε γίνεται κάθες μέρα. Είναι δύκολη κι αργόσυρτη διαδικασία. Ευελπιστώ να αντιλαμβάνεστε ότι κάτι διαφορετικό θα ήταν εξαιρετικά ασόβαρο. Τώρα που το ξεκαθαρίσαμε είναι απλούστατο ότι ελληνικά λεφτά οργανωμένα πάνε σε πακιστανικές και λοιπές τσέπες.

Το παγκοσμίως πρωτότυπο είναι ότι σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 4939/2022 μόλις απορρίπτεται η αίτηση ασύλου, ο λαθρομετανάστης μπορεί να κάνει μια καινούργια αίτηση, οπότε μέχρι να εξεταστεί η αίτηση αυτή, συνεχίζει να απολαμβάνει όλα αυτά τα προνόμια και μόλις αυτή απορριφθεί μια νέα και φτου κι απ’ την αρχή, μέχρι να γεράσει κι ο τελευταίος έλληνας που τον ταΐζει (αν δυσκολευτήκατε να το εμπεδώσετε λόγω των νομικών, δείτε την ίδια πληροφορία σε δημοσιογραφική γλώσσα https://www.newsbreak.gr/apopseis/370516/telesidika/). Βεβαίως όλες αυτές οι αιτήσεις ασύλου των “κατατρεγμένων” είναι προφανέστατα αβάσιμες επειδή όλοι αυτοί έρχονται από την Τουρκία (κι ελάχιστοι από τη Βουλγαρία), η οποία είναι ασφαλής χώρα κατά το διεθνές δίκαιο.

Ανακεφαλαιώνω χωρίς τα νομικά. Πονηρούληδες πειναλέοι από την ανατολή και την αφρική:

1. Ενώ ψωμολυσσούσαν, με μαγικό τρόπο βρίσκουν ποσό πάνω από 10.000 ευρώ για τους λαθροδιακινητές.

2. Βρίσκουν και πάνω από πεντακοσάρι για κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε πόσο είναι το μεροκάματο σε Αφγανιστάν, Πακιστάν και Σομαλία;

3. Για αρχή πάνε μια βόλτα μέχρι την τουρκία κι ακολούθως μπαίνουν σε μια βάρκα, κάνουν κομφετί το διαβατήριο και το δίνουν για τροφή στα ψάρια και καταφτάνουν με το ολοκαίνουργιο και πανάκριβο κινητό τους τηλέφωνο.

4. Αμέσως δηλώνουν σε ένα φύλλο χαρτί (αίτηση ασύλου) ό,τι όνομα τους καπνίσει. Κάποιοι υποβάλλουν περισσότερα χαρτιά και παίρνουν τα επιδόματα διπλά και τρίδιπλα.

5. Ο Θεοδωρικάκος που παριστάνει ότι τους κυνηγάει τρέχει να τους δώσει σπίτι και νερό και να τους πάει στο ΑΤΜ της τράπεζας για να πάρουν το τετρακοσάρι.

6. Μια φορά στα 2-3 χρόνια θα υπογράφουν κι ένα παλιόχαρτο (νέα αίτηση ασύλου γιατί απορρίφθηκε η προηγούμενη).

7. Τα λεφτά που παίρνουν ως επιδόματα είναι αστρονομικά για τα δεδομένα με τα οποία ζούσαν στις χώρες τους.

Αυτοί επειδή δεν έχουν πως να περάσουν τη μέρα τους πρώτον γράφουν βιντεάκια με το πανάκριβο κινητό του κατατρεγμένου για να πουν στα φιλαράκια τους τι μαλακισμένα κορόιδα είμαστε που τους ταΐζουμε και τους προσκαλούν για να έρθουν κι αυτοί και δεύτερον κάνουν όποια παρανομία βρουν για να ενισχύσουν το εισόδημά τους αφού κάθε μέρα το βλέπουν ότι η αστυνομία του Θεοδωρικάκου εφαρμόζει το νόμο μόνο για τους έλληνες και αφήνει προκλητικά ασύδοτους τους λαθρομετανάστες (εντελώς ενδεικτικά http://lefteria.blogspot.com/2022/08/blog-post_315.html). Παραδείγματος χάριν στη μαρτυρική Λέσβο οι αστυνομικοί του Θεοδωρικάκου έγραψαν πιτσιρικά επειδή πήγαινε με πατίνι στο φροντιστήριο (https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%9b%ce%ad%cf%83%ce%b2%ce%bf%cf%82-%ce%a0%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%bf-120-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e-%cf%83%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd-16%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf-%ce%bc%ce%b1/) ενώ κάνουν τα στραβά μάτια στο καθημερινό πλιάτσικο των λαθρομεταναστών, οι οποίοι έχουν κάνει κυριολεκτικά το βίο αβίωτο στους ντόπιους (https://www.star.gr/eidiseis/ellada/501492/lesbos-metanastes-kleboyn-zwa-apo-toys-katoikoys). Εντελώς ενδεικτικά αναφέρθηκα στη Λέσβο, επειδή την έχω σα δεύτερη πατρίδα μου μιας και υπηρέτησα θητεία εκεί.

Χρειάζεται πολύ μυαλό για να καταλάβετε ότι όπου να ‘ναι θα τους κυνηγάει ο Στύλιος για να τους δώσει την περιουσία που μας λήστεψε και μας ληστεύει;

Το πρώτο ήταν η συνειδητοποίηση. Έπονται οι πράξεις. Έχουμε να διαφεντέψουμε την περιουσία μας.

Λίγοι έχετε το προνόμιο οι εκτάσεις σας να έχουν ήδη αναγνωριστεί ως ιδιωτικές από το δασαρχείο. Ασκείτε την αγωγή που περιγράφω πιο πάνω. Έχει κάποια έξοδα και φόρους, αλλά ο δρόμος αυτό είναι ασφαλής νομικά και σας διασφαλίζει για πάντα.

Για τους υπόλοιπους είναι ξεκάθαρο ότι το άρθρο 17 του Συντάγματος και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που προστατεύουν την ιδιοκτησία, προφανέστατα συνεχίζουν να ισχύουν. Είναι τόσο βλακώδης και απροκάλυπτη η κρατική ληστεία των περιουσιών μας που δε μπορεί να σταθεί σε δικαστήριο, ιδίως δε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που εδρεύει στο Στρασβούργο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μαζευτείτε αρκετοί για να μη σας βαρύνει καθόλου το κόστος. Δίνω μια τάξη μεγέθους. Και πεντακόσιοι είστε υπεραρκετοί για να μη σας νοιάζει καθόλου η οικονομική επιβάρυνση.

Επίσης είναι απλούστατο ότι όσοι διαμαρτυρήθηκαν για τους δασικούς χάρτες, όλοι κάτι κέρδισαν. Άλλοι πολλά, άλλοι λιγότερα. Μιλάμε για χλιαρότατες διαμαρτυρίες. Είναι βέβαιο πως αν φωνάξετε τα παίρνετε πίσω. Ο νόμος αλλάζει με νόμο. Αλλά δε γίνετε από την καρέκλα και την πολυθρόνα σας.

Κλείνοντας, διευκρινίζω για μια φορά ακόμα ότι προσβολές δεν ανέχομαι. Από σήμερα τον Γ. Στύλιο τον αποκαλώ Αχμέτογλου και τον Η. Τσιούνη τσιράκι του Αχμέτογλου. Είμαι κι εγώ προσωπικά ιδιοκτήτης στην Άνω Πέτρα, οπότε ήδη ζήτησα από τον Τσιούνη να συγκαλέσει επειγόντως συνέλευση των συγχωριανών – συνιδιοκτητών για να τους εξηγήσω ότι ο Τσιούνης είναι τσιράκι του Αχμέτογλου.

Εσείς όμως να ευγνωμονείτε τον Τσιούνη γιατί στάθηκε η αφορμή να γράψω αυτό το άρθρο. Είχα πολλή δουλειά και το άργησα αρκετά. Φρόντισε όμως να μου το “υπενθυμίσει”.

Όσοι δικαίως εξοργιστήκατε γι’ αυτά που κάνει ο Στύλιος πίσω από την πλάτη σας, απλώς ξαναδιαβάστε το άρθρο αυτό μια φορά, κι όπου γράφει Στύλιος εσείς να διαβάζετε Αχμέτογλου.

Με τους δασικούς χάρτες τίποτα δεν τέλειωσε. Ίσα ίσα, μόλις άρχισε.

Ο Άρης Τάτσης είναι δικηγόρος Άρτας (https://aristatsis.wordpress.com/). Ειδικεύεται σε διαζύγια, τροχαία ατυχήματα και πτωχευτικό νόμο.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: